Definisjon:Beskyttelsesseksjon

Kort seksjon mellom en spenningsførende og en jordet seksjon; den er normalt utkoblet uten å være jordet.