Definisjon:Seksjon

Del av kontaktledning som ved hjelp av bryter kan adskilles elektrisk fra den øvrige del.