Definisjon:Bortflytting

Bortflytting av målpunkt ved ATC. En balise angir en ny målhastighet (stopp eller ny hastighetsgrense) som skal gjelde bortenfor nærmeste signal. Avstanden forbi signalet er bortflyttingsavstanden. A-bortflytting benyttes i forbindelse med hastighetsangivelse ved sporveksel. P-bortflytting benyttes ved gjennomsignalering. Det er angivelse av signalverdi for hovedsignal bortenfor det nærmeste hovedsignalet.