Definisjon:Bredsporet bane

Jernbanespor med nominell sporvidde større enn 1435 mm.