Definisjon:Byggelengde

Lengden av en sporveksel regnet fra stokkskinneskjøten til skjøten i bakkant av skinnekrysset.