Definisjon:Delvis togveiutløsing

Togvei som løses ut etter hvert som toget passerer sporveksler i togveien.