Definisjon:Driftsbanegård

Et sted for driftspausebasert vedlikehold, mindre reparasjoner og komponentbytte på rullende materiell. Omfatter også driftspausebasert hensetting og serviceanlegg for dette.