Definisjon:Driftshastighet

Den i praksis maksimalt oppnåelige hastighet for rullende materiell. Denne hastighet må ligge til grunn for oppsett av ruteplaner.