Definisjon:Driftsjording

God ledende forbindelse mellom et anleggs driftsstrømkrets og jord.