Definisjon:Drivanordning

Mekanisk, elektrisk eller hydraulisk innretning for omstilling av sporveksler.