Definisjon:EUREF89, European Reference Frame 1989

Fork. European Reference Frame 1989; Geodetisk datum for Europa, innført som nytt offisielt geodetisk datum i Norge 1. januar 1993. Utgjør sammen med UTM det nye koordinatbaserte referansesystemet i Norge.