Definisjon:Enkel sporveksel

Sporveksel som består av et rett hovedspor og et krumt avviksspor.