Definisjon:Fiktivt signal

Signal gis kun som balisesignal. Det vises ikke noe optisk signalbilde.