Definisjon:Flatlask

Lask av valset eller smidd flatjern som brukes til laskede skinneskjøter.