Definisjon:Formasjonsplan (FP)

Formasjonsplanet (FP) er toppen av forsterkningslaget = underkant av ballastprofil.