Definisjon:Formsignal

Lyssignal hvor lysenes (normalt hvite) innbyrdes posisjon bestemmer signalets betydning.