Definisjon:Friksjonsskjøt

Isolert skjøt der aksialkreftene i skjøten blir overført delvis ved friksjon mellom lask og laskekammer.