Definisjon:Geodetisk stamnett

Geodetisk fastmerkenett som inngår i det nasjonalte geodetiske grunnlaget, ofte kalt ”Stamnett”, som Statens kartverk har ansvar for. Sidelengder ca. 20 km i bebygde områder. Avløser det tidligere 1. ordens trekantnettet. Danner grunnlag for Geodetisk landsnett.