Definisjon:Gjennomslagssikring

Komponent bestående av en overspennings­avleder i serie med en sikring. Ved sikringsbrudd dannes en kortsluttning over avlederens sikring. Krever manuell tilbakestilling/utbedring. Ulike typebetegnelser : Disneuter og nullpunktssikring.