Definisjon:Disneuter

(Se gjennomslagssikring) Overspenningsvern som danner varig jordforbindelse når det opptrer en driftsfrekvent overspenning over avlederen.