Definisjon:Impulsmotstand

Overgangsmotstand mot impulsjord på en jordingselektrode for en impulsspenning.