Definisjon:Kjørehastighet

Den momentane hastighet det rullende materiell følger i henhold til ruteplanen.