Definisjon:Kl-nettet

Det sammenkoblede nettet av kraftledninger som kontaktledningene danner kalles kl-nettet.