Definisjon:Kryssben

Skinner som er sveist til krysspissblokken i et skinnekryss; utgjør den bakre del av en krysspiss.