Definisjon:Krysspiss

Del av et skinnekryss hvor de to skinnestrenger som krysser hverandre møtes i en spiss.