Definisjon:Kryssparti

Den del av en sporveksel som består av skinnekryss og ledeskinner.