Definisjon:Skinnekryss

Konstruksjon i en sporveksel eller sporkryss der to skinnestrenger krysser hverandre; består av en krysspiss og to vingeskinner.