Definisjon:Krysspissblokk

Smidd/frest stålblokk som utgjør den ytterste del av en krysspiss.