Definisjon:Kryssveksel

Sammensatt sporveksel som benyttes for kryssing av to spor med mulighet for å velge togvei i sporvekselen.