Definisjon:Kurvestrekk

Den horisontale kraft som kontaktledningen utøver på en utligger eller et avtrekk.