Definisjon:Kvalitetsklasse

Klasseinndeling med hensyn på strekningshastighet med krav til sporgeometri:

  • Kvalitetsklasse, K0 : 145 - (km/h)
  • Kvalitetsklasse, K1 : 125 – 140 (km/h)
  • Kvalitetsklasse, K2 : 105 – 120 (km/h)
  • Kvalitetsklasse, K3 : 75 – 100 (km/h)
  • Kvalitetsklasse, K4 : 45 - 70 (km/h)
  • Kvalitetsklasse, K5 : 0 - 40 (km/h)