Definisjon:Langsgående ledende del

en ledende del som over en lengre strekning går parallelt med og i umiddelbar nærhet til jernbanespor