Definisjon:Laskekammer

Den del av en skinne som en lask fyller ved en lasket skinneskjøt.