Definisjon:Lastbryter

Mekanisk koblingsapparat som er i stand til å slutte, føre og bryte strøm under normale forhold som også kan omfatte nærmere spesifiserte overbelastningstilfelle, og som også er i stand til i en nærmere bestemt tid å føre strøm under spesifiserte unormale forhold, som for eksempel ved kortslutning.

Se: Lastskillebryter