Definisjon:Lastskillebryter

Lastbryter er en bryter som i åpen stilling oppfyller de krav til isolasjonsnivå som stilles til en skillebryter. Ref. NEK 400:2014 (208.11). Denne typen bryter skal kunne kunne tåle inn- og utkobling av påregnelige laststrømmer, den er imidlertid ikke istand til å bryte kortslutningsstrømmer. Til bryting av alle påregnelige strømmer, inkludert kortslutnignsstrøm benyttes effektbryter. Det kan være krav til at en lastskillebryter skal kunne legges inn mot kortslutning.

Se også skillebryter