Definisjon:Lasteprofil

Angir maksimal tillatt høyde og bredde av det rullende materiell med last.