Definisjon:Ledeskinne

Skinne som skal styre hjulflensen ved; a) føringsløse partier i sporveksler b) avsporing på bruer og i tunneler.