Definisjon:Skinne

Konstruksjonselement som danner kjøreflate og bærebjelke for toget.