Definisjon:Likevektshastighet

Den hastighet i en sirkelkurve med overhøyde der sideakselerasjonen er like stor som gravitasjonens komponent parallelt sporplanet.