Definisjon:Overhøyde

Høydeforskjell mellom skinnestrenger.