Definisjon:Lokal frigiving, Lok

Et definert sporområde der alle sporveksler og sporsperrer er frigitt for lokal omlegging.