Definisjon:Mellomsveising

Sammensveising av kortskinner til langskinner i helsveist spor uten forutgående nøytralisering.