Definisjon:Nøkkelskap

Skap for oppbevaring av nøkkel for sikring av et arbeidsområde.