Definisjon:Normalskinne

Jernbaneskinne med bred skinnefot; normal jernbaneskinne.