Definisjon:Offentlig planovergang

Planovergang for offentlig veg, dvs. veg som står under administ­rasjon av offentlig vegmyndighet.