Definisjon:Overbygningsklasser

Inndeling av sporkonstruksjoner hvor det stilles bestemte krav til skinneprofil og svilleavstand innenfor hver overbygningsklasse.