Definisjon:Skinneprofil

Tverrsnittsprofil av skinne som angir metervekt og geometrisk utforming.