Definisjon:Overhøydekloss

Trekloss som plasseres under underlagsplatene på spor på bruer for å oppnå riktig overhøyde.