Definisjon:Parallellbalise

Balise som mottar informasjon fra sikringsanlegget på parallell form.