Definisjon:Passkinne

Skinne med 5 - 10 meters lengde som legges inn i en skinnestreng ved utbedring av skinnebrudd og lignende.